TRANSILVANIA ADVISORS SRL, beneficiar al Proiectului finanțat prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si turismului, Apel de proiect programul de finantare “Schema de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, denumirea proiectului: „Dezvoltare spre o economie circulara a TRANSILVANIA ADVISORS SRL” anunță începerea procedurilor de achiziție pentru următoarele echipamente:
- 1 Abkant hidraulic
- 1 Presa de injecție mase plastice
Termene de depunere a ofertelor :Data limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: 26.03.2024
Ora limita: ora 12:00
Email: [email protected]
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari 27.03.2024
Data /ora limita pentru depunerea ofertei Data: 28.03.2024
Ora limita: ora 12:00

Your trustful partner in automotive projects, building: checking fixtures, paint jigs, custom parts manufacturingOur Motto: Lets make Oradea an Automotive City!!!

Since 2012, we have more than 8 years experience working for TIER 1 and 2 automotive companies on various OEMs projects such as: RSA, PSA, GM, VW, FCA, JLR and more.

800 sqm brand new factory in one of the industrial parks of the city of Oradea in eastern Europe
10 dynamic engineers and skilled workers
500k growing turnover in 2022

Our tools: License Catia V5, CMM measuring, CNC milling/ tunring machines, Turing, Grinding, Welding, Sheet metal bending, Sheet metal laser cutting; __contact us bellow: